چگونه درختان پسته را هرس سربرداری کنیم؟

هرس سربرداری شیوه‌ای از هرس است که برای رشد میزان باردهی درختان پسته انجام می‌شود و از آنجا که موسم این کار زمستان است، جزییات هرس اصولی به شیوه سربرداری برای بسیاری از باغداران پسته سوال شده است.
هرس سربرداری شیوه‌ای از هرس است که برای رشد میزان باردهی درختان پسته انجام می‌شود و از آنجا که موسم این کار زمستان است، جزییات هرس اصولی به شیوه سربرداری برای بسیاری از باغداران پسته سوال شده است.

به گزارش پسته پرس کارشناسان باغداری در مقالاتی که درباره هرس سربرداری نوشته‌اند به چند نکته مهم اشاره می‌کنند که خلاصه‌ای از این نکات در ادامه می‌آید.

 • اگر رشد شاخه‌های پسته بیشتر از 30 تا 40 سانتی‌متر در سال باشد این اتفاق مطلوب نیست و باید رشد اضافه بر این میزان شاخه‌ها را هرس کرد.
 • در هرس سربرداری باید باغدار تفاوت جانه رویشی و زایشی را بداند. جوانه رویشی مسئول تشکیل شاخه و جوانه زایشی مسئول تشکیل گل است. در هنگام هرس درختان پسته باید حداقل 2 تا 3 جوانه رویشی انتهایی روی شاخه سرزنی شده وجود داشته باشد.
 • در زمان هرس نباید شاخه‌ها از ته بریده شوند و طوقه شاخه باید سالم بماند. برای حذف شاخه‌‌‎های سیاه فقط بریدن از قسمت خشک شده کافی نیست و باید تا محل اولیه شاخه جدید حذف شود.
 • هرچه شاخه‌ای با تنه اصلی زاویه بیشتری داشته باشد محصول بیشتری می‌دهد و اطراف این شاخه‌ها نباید زیاد از حد هرس و تنک شود چرا که موجب آفتاب سوختگی درخت در تابستان می‌شود.
 • هرچه شاخه پایین‌ترباشد راحت‌تر به آب و مواد غذایی دسترسی دارد. بنابراین این شاخه‌ها محصول بیشتری می‌دهند و نباید زیاد هرس شوند.
 • پاجوش‌های درختان سالم را حذف کنید اما پاجوش درختان مریض را نگه دارید چرا که در صورت مرگ درخت بیمار می‌توان با پیوند پاجوش‌ها درخت را احیا کرد.
 • بدترین فرم هرس درختان بریدن کامل شاخه‌های پایین و به شکل عدد هفت فارسی یا حرف v برای تاج درخت است.
 • اگر فاصله درختان کم است ابتدا درختان خیلی ضعیف را حذف کنید و سپس هرس را شروع کنید.
 • در زمان هرس سعی کنید شاخه‌های وسط درخت را حذف کنید تا نور بیشتری به درون تاج درخت بتابد.
 • اگر در تاج درخت دو شاخه با هم در تماس باشند، شاخه کوچکتر را حذف کنید.
 • اگر درخت مسن است شاخه‌های جوان‌تر را هرس نکنید.
 • اگر قصد تغییر پیوند درختان را دارید و درخت دچارعارضه‎های زیادی است امســال ســربرداری کنیــد و ســال بعــد پیونـد بزنیـد.
 • نیمه اول اسفند بهترین زمان سربرداری درختان جهت پیوند است. برای سربرداری درختان بزرگ باید ضمن حفظ یک شاخه آبکش درخت شاخه از 80 تا 100 سانتی‌متری قطع شود.