اگر با ملخ‌های مهاجر مبارزه به‌موقع و مناسب انجام نشود.، حوالی بهمن امسال به باغ‌های خرما و پسته کرمان می‌رسند. ...

جهش قیمت کود امسال کشاورزان و باغداران زیادی را معترض کرده است. این در حالی است که وزارت کشاورزی اعلام می‌کند که مشکلی در زمینه توزیع کود وجود نداشته و حتی توزیع کود بالاتر از سال‌های گذشته است. ...